Profiel         Producten         Specials         Offerteformulier         Fikser.nl
Offerteformulier
Met dit formulier kunt U uw offerte plaatsen.
(* verplichte velden)

Adresgegevens:
Bedrijfsnaam *
Dhr  Mevr.
Contactpersoon *
Adres
Postcode/Plaats
Land
Telefoonnummer * 
Faxnummer *
Emailadres
KvK nummer
BTW nummer
Uw vragen:
 
U kunt dit formulier versturen per email via de knop "Verzenden" naar: info@fikser.nl of print dit formulier uit en fax naar 0341-279020.

Verzending per post kan naar:
Fikser Stempelspecialist
Postbus 188
3850 AD Ermelo

Leveringsvoorwaarden:
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze voorwaarden kunnen U op verzoek worden toegezonden.

Fikser Stempelspecialist - home